Privacyverklaring

Op deze plaats willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de wet gegevensbescherming en de telecommunicatiewet (TCW). Als u meer informatie wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over persoonlijke of feitelijke omstandigheden, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, burgerservicenummer, video-opnamen, foto’s enz. Voor zover er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of op grond van een wettelijke verplichting of indien u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt. Voor gegevensverwerking die verder gaat dan dit, vragen wij uw toestemming voordat wij de gegevens verwerken. Indien ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking zwaarder weegt dan uw belang bij gegevensbescherming, kan de verwerking ook zonder uw toestemming plaatsvinden. Wij zullen de aan ons verstrekte gegevens met name gebruiken om het contract na te komen, het contract te initiëren, wettelijke verplichtingen na te komen, enz.

In de regel verzamelen wij uw gegevens rechtstreeks bij u. In het kader van het sluiten van een overeenkomst kunnen wij echter uw gegevens bij derden verzamelen, bijvoorbeeld in het geval van boekingen door touroperators of boekingsplatforms en dergelijke.

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele voorschriften kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract niet kan worden gesloten.

 

2. Doeleinden en rechtsgrondslag

a.) Dienstverlening:
Naam, geboortedatum, adres en betalingsgegevens kunnen worden verzameld voor vervoersbewijzen die voor één dag of langer worden uitgegeven, zodat de verantwoordelijke weet met wie de overeenkomst is gesloten en aan wie een verplichting tot nakoming bestaat. De verwerking van deze gegevens en voor dit doel vindt plaats op basis van de rechtvaardiging van de uitvoering van het contract overeenkomstig Art 6 lid 1 sub b AVG.


Tickets kunnen worden gebruikt in verschillende gebieden die worden geëxploiteerd door juridisch onafhankelijke kabelbaanmaatschappijen. Om dit mogelijk te maken en ten behoeve van de interne boekhouding tussen de afzonderlijke kabelbaanondernemingen, worden de gegevens voor legitimatiedoeleinden aan de leden van de IG doorgegeven en door hen verwerkt. De verwerking van deze gegevens en voor dit doel is gebaseerd op de rechtvaardiging van de uitvoering van het contract volgens Art 6 lid 1 sub b AVG en ons gerechtvaardigd belang volgens Art 6 lid 1 sub f AVG.


b.) Misbruikcontrole:
Voor biljetten waarvoor Photocompare actief is, wordt een referentiefoto gemaakt bij het eerste gebruik van het ticket, voor zover de gebruikte terminal aan de technische vereisten voldoet en de Photocompare-procedure daadwerkelijk actief is. Deze referentiefoto wordt vergeleken met een controlefoto in geval van later gebruik, zodat kan worden nagegaan of het ticket zonder toestemming is doorgegeven. De verwerking van deze gegevens en voor dit doel is gebaseerd op de rechtvaardiging van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art 6 lid 1 sub f AVG.


c.) Dienstenaanbod:
Binnen ons (web)aanbod maken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons aanbod in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG) gebruik van inhoud of dienstaanbiedingen van externe ondernemingen om inhoud en diensten te integreren.


Hiervoor is het nodig dat uw IP-adres wordt doorgegeven aan de externe aanbieders, aangezien zonder het IP-adres de inhoud niet naar uw browser kan worden gestuurd. Het IP-adres is nodig om deze inhoud weer te geven. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde web-beacons gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Web-beacons kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals bezoekersverkeer op de website. Daarvoor kan een cookie worden geplaatst dat technische informatie bevat over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website.


3. Uw rechten

U hebt het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, alsook het recht op correctie, gegevensoverdracht, tegenspraak, beperking van de verwerking en blokkering of verwijdering van onjuiste of onrechtmatig verwerkte gegevens binnen de bepalingen van de AVG.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. In geval van herroeping blijft de tot dan toe verrichte verwerking van gegevens rechtmatig.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

4. Gegevensbeveiliging

Uw persoonsgegevens worden beschermd door passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen. Deze voorzorgsmaatregelen betreffen met name de bescherming tegen ongeoorloofde, onrechtmatige of toevallige toegang, verlies, verwerking, gebruik en manipulatie.

Wij wijzen u erop dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de onthulling van informatie ten gevolge van niet door ons veroorzaakte fouten bij de gegevensoverdracht en/of ongeoorloofde toegang door derden.

 

5. Doorgifte van gegevens aan derden

Om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen kan het nodig zijn uw gegevens door te geven aan orderverwerkers of andere ontvangers, zoals met name autoriteiten. De verwerkers verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de instructies en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze taken. Onze orderverwerkers zijn bijvoorbeeld externe IT-dienstverleners etc.

Wij gebruiken inhoud of dienstaanbiedingen van derden binnen ons aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons aanbod in de zin van art. 6 lid 1 sub f. AVG) inhoud of dienstaanbiedingen van externe ondernemingen om inhoud en diensten te integreren.

Hiervoor is het nodig dat uw IP-adres wordt doorgegeven aan de externe aanbieders, aangezien zonder het IP-adres de inhoud niet naar uw browser kan worden gestuurd. Het IP-adres is nodig om deze inhoud weer te geven. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde web-beacons gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Web-beacons kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals bezoekersverkeer op de website. Daarvoor kan een cookie worden geplaatst dat technische informatie bevat over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website. Hieronder volgt een overzicht van enkele van de externe leveranciers die wij gebruiken:
 

  • Wij gebruiken aanbiedingen van feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck als boekingsplatform en voor de integratie van webcams. De privacyverklaring is te vinden op http://www.feratel.at/datenschutzerklaerung/.
  • Voor de presentatie van interactieve kaartinhoud zoals wandelroutes, langlaufloipes, fietsroutes, enz. maken wij gebruik van een dienst van General Solutions Steiner GmbH, FN 39037h, Bruggfeldstraße 5/III, A-6500 Landeck, office@general-solutions.at. De privacyverklaring is te vinden op: https://general-solutions.eu/uploads/Datenschutzerklaerung.pdf.
  • Als verdere aanbieder maken wij gebruik van aanbiedingen van Outdooractive GmbH & Co KG, HRA 8939, Missener Straße 18, D-87509 Immenstadt, service@outdooractive.com. De privacyverklaring is te vinden op https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html.
  • Voor de weergave van de momenteel geopende voorzieningen (pistes, liften etc.) maken wij gebruik van een dienst van intermaps Software GmbH, FN 83621y, Schönbrunner Straße 80/6, A-1050 Wenen, privacy@intermaps.com. De privacyverklaring is te vinden op https://www.intermaps.com/datenschutz.html.
  • Voor de integratie van webcams op onze website maken wij gebruik van aanbiedingen van Panomax GmbH FN 477789g, Landesstraße 23, A-5302 Henndorf a.W., office@panomax.com. De privacyverklaring is te vinden op https://www.panomax.com/datenschutz.html.
  • Voor het aanbieden van bepaalde lettertypen op de website wordt gebruikgemaakt van de dienst Google Fonts van Google, Inc. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google Fonts kunt u terecht op https://developers.google.com/fonts/faq.
  • Wij zijn lid van de belangengemeenschap van de Zillertaler kabelbanen (“IG”; Zillertaler Seilbahnen GmbH). U kunt de privacyverklaring van IG hier vinden: www.zillertalski.at. Een gegevensoverdracht aan de leden van de IG vindt plaats overeenkomstig de doeleinden in punt 2.
  • Het beheer van de ticketgegevens en de overdracht van gegevens aan de leden van de IG wordt uitgevoerd door SKIDATA AG, FN 59669z, Untersbergstraße 40, 5083 Grödig/Salzburg. Bovendien wordt de in punt 2 beschreven Photocompare-procedure via SKIDATA ter beschikking gesteld.

 

Wij geven uw gegevens alleen door aan andere ontvangers indien u ons of de ontvanger toestemming hebt gegeven voor de doorgifte van gegevens, indien de doorgifte van gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van het contract, of indien wij wettelijk verplicht zijn gegevens door te geven.


Wij geven uw persoonsgegevens door aan ontvangers binnen de Europese Unie of aan landen waarvoor de EU-Commissie heeft besloten dat zij een passend niveau van gegevensbescherming hebben. Indien dit niet het geval is, zullen wij er op basis van passende garanties voor zorgen dat de ontvanger van de gegevens de AVG naleeft. In het bijzonder is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS. Voor zover wij gegevens overdragen aan bedrijven in de VS, hebben deze bedrijven zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. Door zelf te certificeren in het kader van het Privacy Shield, bevestigen bedrijven dat zij voldoen aan de bepalingen van de AVG. Voor meer informatie over het Privacy Shield zie: https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

6. Bewaren van de gegevens

a.) Bewaring met het oog op de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen:

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht onze boekhoudkundige bescheiden te bewaren gedurende een periode van 7 jaar vanaf het einde van het desbetreffende kalenderjaar.

In het kader van de opslag van uw gegevens zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.

b.) Bewaring op basis van uw toestemming:
Indien u ons toestemming hebt gegeven, bewaren wij uw gegevens zo lang als in uw verklaring van toestemming of in een andere toestemming is bepaald, bijvoorbeeld in het kader van een contract met u.

c.) Bewaring op basis van legitieme belangen:
Bovendien bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om ons binnen de wettelijke verjaringstermijnen te verdedigen tegen aansprakelijkheid of andere claims. Volgens de Oostenrijkse wet is dit in het algemeen 3 jaar vanaf de datum waarop de schade bekend is en de schadelijdende partij.

Referentiefoto’s (zie punten 2 en 5) worden opgeslagen voor de geldigheidsduur van het desbetreffende ticket en daarna gewist. Controlefoto’s (foto’s die worden gebruikt voor vergelijking met de referentiefoto) worden uiterlijk 48 uur na de respectieve passage door een draaihek gewist. Als er controlefoto’s nodig zijn om misbruik aan te tonen, worden deze 14 dagen bewaard.


Videobewaking op of in gebouwen wordt ten hoogste 72 uur bewaard met het oog op de bescherming van eigendommen.

Boekingsaanvragen die niet tot het sluiten van een overeenkomst hebben geleid, worden door ons gedurende 24 maanden opgeslagen ten behoeve van interne analyses, zoals de analyse van ons aanbod.

Wij bewaren de sollicitatiedocumenten gedurende een periode van 12 maanden.

d.) Plichten tot wissen op grond van het recht op wissen:
De voorgaande alinea’s laten onze plicht tot verwijdering onverlet indien u gebruik maakt van uw recht op verwijdering overeenkomstig art. 17 AVG.

 

7. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep. De browser, het besturingssysteem, de eerder bezochte website, de geraadpleegde pagina, de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres, de internetprovider, het volume van de overgedragen gegevens en andere soortgelijke gegevens en informatie kunnen worden geregistreerd. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de website te onderhouden en om gevaar af te wenden. In dit verband hebben wij een rechtmatig belang bij de opslag van logbestanden in de zin van Art 6 lid 1 sub f AVG.

De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle andere persoonsgegevens opgeslagen.

 

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw eindtoestel worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijker vorm te geven. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn absoluut noodzakelijke cookies en worden aan het eind van de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (“sessiecookies”).

De door ons in deze privacyverklaring genoemde externe aanbieders kunnen gebruikmaken van blijvende cookies (“persistent-cookies”) om de inhoud correct weer te geven of om de functionaliteit van de dienst te garanderen.

Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Indien de cookies die wij gebruiken uw toestemming vereisen, zullen wij uw toestemming vooraf vragen. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

9. Facebook

De verlener van de volgende diensten is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

 

a.) Plug-in voor sociale media:

Telkens wanneer u deze website oproept waarop een plug-in van Facebook is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gevraagd om een weergave van de plug-in van Facebook te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website worden bezocht. Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina wordt bezocht. Deze informatie wordt door Facebook verzameld en aan het desbetreffende Facebook-account toegewezen, zonder dat u op de plug-in hoeft te klikken.

Indien een dergelijke overdracht aan Facebook niet gewenst is, kan deze overdracht worden verhinderd door uit te loggen uit uw Facebook-account.

Voor meer informatie zie https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Indien u bezwaar wenst te maken tegen deze gegevensverwerking, kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

 

b.) Custom Audiences:

Met Facebook Custom Audiences kunnen bezoekers van onze website gerichte, op interesses gebaseerde reclame ontvangen. Dit wordt gedaan door cookies op uw eindapparaat te plaatsen. Met behulp van cookies kan het gedrag van de gebruiker bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op belangstelling gebaseerde reclame.

Indien u dit niet wenst, kunt u zich uitschrijven op de volgende link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

 

10. Google

De aanbieder van de volgende diensten is Google Ireland Limited, Reg# 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin.

 

a.) Google Analytics:

Google Analytics is een dienst voor het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaats een cookie. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Deze cookie zorgt ervoor dat de internetbrowser gegevens doorstuurt naar Google voor online analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder meer gebruikt om de herkomst van de bezoekers en de kliks te achterhalen en vervolgens de afrekening van provisies mogelijk te maken.

Wij gebruiken de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres door Google ingekort en geanonimiseerd.

Kijk voor meer informatie op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Indien u bezwaar wenst te maken tegen deze gegevensverwerking, kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen. Een opt-out is mogelijk door de volgende plug-in te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

b.) Google Maps:
Wij maken gebruik van Google Maps van het bedrijf Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) op onze website. Door de functies van deze kaart te gebruiken, worden gegevens aan Google doorgegeven. Welke gegevens Google verzamelt en waarvoor ze worden gebruikt, kunt u vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

 

c.) Remarketing:

Google Remarketing is een functie van Google AdWords die ons in staat stelt advertenties aan u te tonen als u onze website eerder hebt bezocht.

Google Remarketing plaatst een cookie die het mogelijk maakt u te herkennen wanneer u vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de bezochte internetpagina’s, opgeslagen. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de dienst Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert uw internetbrowser zich automatisch bij Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker.

Opt-out is mogelijk via de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de. U kunt uw browser ook zo instellen dat er geen cookies van derden kunnen worden geplaatst

 

d.) Google-AdWords:

Google AdWords is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de resultaten van Google’s zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google.

Als u via een advertentie van Google op onze website terecht bent gekomen, wordt op uw systeem een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen. Door middel van de conversie-cookie wordt persoonlijke informatie, zoals bezochte webpagina’s, opgeslagen. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om u te identificeren. De conversie-cookie wordt gebruikt om bij te houden of u bepaalde subpagina’s van onze website hebt opgeroepen, bijvoorbeeld een online winkel. Met de conversie-cookie kunnen zowel wij als Google nagaan of u een verkoop hebt gegenereerd. De verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Wij noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd.

 

e.) Double Click:

DoubleClick is een online marketingdienst en gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID’s gebruiken om zogenaamde conversies te registreren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en een aankoop te doen. Dankzij DoubleClick maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de servers van Google. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Door het uitschakelen van de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090,

 

11. YouTube-privacyverklaring

We gebruiken op deze pagina de videodienst YouTube van het bedrijf YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Door pagina’s van onze website op te roepen waarin YouTube-video’s zijn geïntegreerd, worden gegevens aan YouTube doorgegeven, opgeslagen en geëvalueerd. Indien u een YouTube-account hebt en ingelogd bent, worden deze gegevens toegewezen aan uw persoonlijke account en de gegevens die daarin zijn opgeslagen.


Welke gegevens Google verzamelt en waarvoor ze worden gebruikt, kunt u vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .


12. Instagram-privacyverklaring

Wij gebruiken functies van het sociale medianetwerk Instagram van het bedrijf Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS op onze website.

Met de functies voor het insluiten van Instagram-inhoud (Embed-functie), kunnen we afbeeldingen en video’s weergeven. Bij het oproepen van pagina’s die dergelijke functies gebruiken, worden gegevens (IP-adres, browsergegevens, datum en tijd, cookies) aan Instagram doorgegeven, opgeslagen en geëvalueerd. Als u een Instagram-account hebt en bent ingelogd, worden deze gegevens gekoppeld aan uw persoonlijke account en de gegevens die daarin zijn opgeslagen. Het privacyrichtlijnen, welke informatie Instagram verzamelt en hoe het die gebruikt, zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388.

 

13. Nieuwsbrief

Verzending van de nieuwsbrief geschiedt met uw toestemming of een wettelijke toestemming. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven, anders kan er geen nieuwsbrief worden verzonden. Andere informatie dan uw e-mailadres is optioneel en dient alleen om het aanbod te personaliseren (bv. door een onderwerp te selecteren waarover u informatie in de nieuwsbrief wenst te ontvangen). De gegevens zullen worden gebruikt voor het verzenden van reclame. De gegevens worden gewist zodra u uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen intrekt. U kunt ons uw herroeping toesturen via de onderstaande contactgegevens. U kunt zich ook direct in de nieuwsbrief afmelden

Voor het verzenden van de nieuwsbrief hebben wij uw bevestiging nodig dat u de eigenaar bent van het e-mailadres (de zogenaamde dubbele opt-in). Deze bevestiging is nodig om er zeker van te zijn dat u zich daadwerkelijk voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen. Dit omvat de opslag van enerzijds de registratie- en bevestigingstijd en anderzijds het IP-adres. Wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden ook geregistreerd. U kunt zich op elk moment uitschrijven via de uitschrijfmogelijkheid die in de nieuwsbrief wordt geboden.

Wanneer u de nieuwsbrief ophaalt, verzamelt een web-beacon technische informatie zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip waarop u de nieuwsbrief ophaalt. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van technische gegevens of doelgroepen en leesgedrag of toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief.

 

14. Contactformulier

Indien u het contactformulier gebruikt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Afhankelijk van het contactformulier worden verschillende persoonsgegevens als verplichte velden verstrekt. Voor zover het verzamelen van persoonsgegevens als een verplicht veld is opgezet, is het verstrekken van deze gegevens vereist in het kader van de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens worden opgeslagen omwille van de verwerking of om contact met u op te nemen. Deze persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven. Indien het ons niet mogelijk is te antwoorden, zal de aanvraag samen met uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de bevoegde toeristische vereniging (momenteel: TVB Zell-Gerlos, TVB Wald-Königsleiten, TVB Krimml) voor antwoord. Door het sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen hebben wij ervoor gezorgd dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is in het kader van de handhaving en/of verdediging van vorderingen of op grond van een wettelijke verplichting.

 

15. Prijsvragen

Als u deelneemt aan een prijsvraag op onze website, worden de volgende gegevens verzameld: Voornaam, achternaam, geboortedatum, emailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de prijsvraag en zullen alleen voor dit doel worden gebruikt. In dit verband beroepen wij ons op de rechtvaardiging van de uitvoering van de overeenkomst conform artikel 6, lid 1 sub b AVG inzake gegevensverwerking.

Wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, wordt uw naam gepubliceerd op onze socialemediakanalen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval zullen wij de post in de sociale media verwijderen.

 

16. Sollicitaties

Via onze website wordt u op de hoogte gehouden van vacatures in ons bedrijf. In het kader van de sollicitatieprocedure kunt u ons uw sollicitatiedocumenten langs elektronische weg per e-mail of per post toezenden. Uw gegevens worden gebruikt en opgeslagen met het oog op de evaluatie in de sollicitatieprocedure, om contact met u op te nemen in de sollicitatieprocedure en, indien nodig, om een arbeidsrelatie tot stand te brengen.

 

17. Contactgegevens

Verantwoordelijke:

ZELLER BERGBAHNEN ZILLERTAL GmbH & Co KG
FN 22212s, Landesgericht Innsbruck
Rohr 23, 6280 Zell am Ziller
Tel.: 05282/7165
E-mail: datenschutz@zillertalarena.com

 

18. Zillertal Arena

De verantwoordelijke is lid van de Zillertal Arena, een reclamevereniging die zich speciaal voor marketingdoeleinden heeft verenigd. De Zillertal Arena bestaat uit de volgende leden:

 

ZELLER BERGBAHNEN ZILLERTAL GmbH & Co KG
Rohr 23, 6280 Zell am Ziller
Tel.: 05282/7165
E-Mail: datenschutz@zillertalarena.com

SCHILIFTZENTRUM GERLOS GmbH
HNr. 306, 6281 Gerlos
Tel.: 05284/5376
E-mail: info@bergbahnen.gerlos.at

GERLOSPASS-KÖNIGSLEITEN-BERGBAHNEN GmbH
Königsleiten 82, 5742 Wald-Königsleiten
Tel: 06564/8212
office@koenigsleiten-bahnen.at

HOCHKRIMMLER SEILBAHNENGESELLSCHAFT mbH
Oberkrimml 95, 5743 Krimml
Tel.: 06564/7325-13
dsgvo@gerlosplatte.com

 

TOURISMUSVERBAND ZELL-GERLOS
Dorfplatz 3a, 6280 Zell am Ziller
Tel: 05282/2281
info@zell-gerlos.at

TOURISMUSVERBAND WALD-KÖNIGSLEITEN
Hnr. 126, 5742 Wald im Pinzgau
Tel.: 06565/8243
info@wald-koenigsleiten.at


TOURISMUSVERBAND KRIMML-HOCHKRIMML
Oberkrimml 37, 5743 Krimml
Tel: 06564/7239
info@krimml.at 

 

19. Belangengemeendschap van de Zillertaler-kabelbanen

De verantwoordelijke is lid van de belangenvereniging van de kabelbanen in het Zillertal (“IG”), een vennootschap naar burgerlijk recht. De kabelbaanondernemingen hebben zich verenigd in de IG, met name voor marketing- en boekhoudkundige doeleinden. Bij ontstentenis van rechtspersoonlijkheid bestaat de IG uit de juridisch zelfstandige werkmaatschappijen. De IG bestaat uit de volgende leden:

 

FINKENBERGER ALMBAHNEN GmbH
Persal 200, 6292 Finkenberg
Tel.: 05285/62196
info@almbahnen.at

FÜGEN-BERGBAHN GesmbH & Co KG
Hochfügenerstraße 77, 6263 Fügen
Tel.: 05288/62991
info@spieljochbahn.at
 

GERLOSPASS–KÖNIGSLEITEN-BERGBAHNEN GmbH
Königsleiten 82, 5742 Wald Königsleiten
Tel.: 06564/8212
office@koenigsleiten-bahnen.at

SKILIFTGESELLSCHAFT HOCHFÜGEN GmbH
Sennereistraße 1, 6263 Fügen
Tel.: Kantoor 05288/62319; kassa 05280/5305
info@hochfuegenski.com

HOCHKRIMMLER SEILBAHNENGESELLSCHAFT GmbH
Oberkrimml 95, 5743 Krimml
Tel: 06564/7325-13
info@gerlosplatte.com

BERGBAHNEN SKIZENTRUM HOCHZILLERTAL GmbH & Co KG
Postfeldstraße 7, 6272 Kaltenbach
Tel.: 05283/2800; 05288/63200
info@hochzillertal.com

MAYRHOFNER BERGBAHNEN AKTIENGESELLSCHAFT
Ahornstraße 853, 6290 Mayrhofen
Tel.: 05285/62277
info@mayrhofner-bergbahnen.com

SCHILIFTZENTRUM GERLOS GmbH
6281 Gerlos, HNr. 306
Tel.: 05284/5376
info@bergbahnen.gerlos.at

TUXER BERGBAHNEN GmbH
6293 Tux 395
Tel.: 05287/87246
info@eggalm.com

ZELLER BERGBAHNEN ZILLERTAL GmbH & Co KG
Rohr 23, 6280 Rohrberg
Tel.: 05282/7165
info@zillertalarena.com


ZILLERTALER GLETSCHERBAHN GmbH & Co KG
Hintertux 794, 6293 Tux
Tel: 05287/8510
info@hintertuxergletscher.at
 

BERGBAHNEN WILDKOGEL-Oberpinzgauer Fremdenverkehrsbeförderungs- und Bergbahnen Aktiengesellschaft
Wildkogelbahnenstraße 343, 5741 Neukirchen am Großvenediger
Tel.: 06565/6405
info@wildkogelbahnen.at

jouw nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand de beste tips voor actuele aanbiedingen, skigebied, evenementen en nog veel meer.

De inhoud kan niet worden weergegeven.
Accepteer de cookies om de inhoud te laden.