FIS – Zasady zachowania na stoku

Celem uniknięcia wypadków narciarze i snowboardziści powinni przestrzegać 10 prostych zasad zachowania na stoku.

 

FIS - Regulować

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych osób i nie spowodować żadnej szkody.

 

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy

Każdy narciarz i snowboardzista powinien dopasować swój sposób jazdy do panującej widoczności. Jest on zobowiązany dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

 

3. Wybór toru jazdy

Narciarz lub snowboardzista nadjeżdżający z tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie stwarzać zagrożenia dla narciarzy i nsowboardzistów znajdujących się przed nim.

 

4. Wyprzedzanie na stoku

Wyprzedzać można z góry lub z dołu, z prawej lub z lewej strony zachowując od wyprzedzanego narciarza lub snowboardzisty bezpieczny odstęp pozwalający mu na wykonanie wszelkich manewrów.

 

5. Wjazd na trasę, ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku

Każdy narciarz i snowboardzista wjeżdżając na trasę, ponownie ruszając po zatrzymaniu się lub poruszając się w górę stoku musi upewnić się patrząc w górę i w dół stoku, że może to uczynić nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych.

 

6. Zatrzymywanie się

Tylko w przypadkach absolutnej konieczności wolno zatrzymywać się na trasie w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboardzista powinien możliwie jak najszybciej usunąć się z toru jazdy.

 

7. Podchodzenie i schodzenie

Narciarz lub snowboardzista podchodzący lub schodzący pieszo po stoku jest zobowiązany poruszać się wyłącznie poboczem trasy.

 

8. Przestrzeganie znaków i sygnalizacji

Każdy narciarz i snowboardzista ma obowiązek stosować się do znaków i sygnalizacji.

 

9. Zachowanie się w razie wypadku

W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista jest zobowiązany do udzielenia pomocy poszkodowanemu.

 

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości

Każdy narciarz i snowboardzista, niezależnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek, jest zobowiązany podać swoje dane osobowe.