Víte, že ...

• denně sjezdovky upravuje v nočních hodinách 34 roleb, aby vám bylo zaručeno bezvadné lyžování;

• každá z těchto roleb stojí cca 350.000 €;

• pouze v posledních 11 letech bylo do zlepšení naší lyžařské oblasti investováno 86,9 mil.€;

• v zimě najde jen na lanovkách zaměstnáno 350 osob;

• prostřednictvím našich investic bude zabezpečeno dalších cca 250 pracovních míst;

• naše zařízení mohou přepravit 104.113 osob za hodinu (vč. Wildkogelu);

• každý 6 dnů skipas musí být prodávány pouze na sněhu strávil asi € 5.50

• každý rok spotřebujeme cca 1200 ml kravského hnoje na hnojení a ozelenění našich sjezdovek;

• sjezdovky jsou koseny a biologicky hnojeny, což se velmi pozitivně projevuje na rozmanitosti druhů a obrazu krajiny, a tím i na rekreační hodnotě;

• všechny restaurace v lyžařské oblasti jsou napojeny na kanalizaci v údolí;

• jsme vybaveni přístrojem pro vyhledávání RECCO?