Kdo používá hlavu – chrání si ji!

At už dospelí ci deti, požitkári ci závodníci –prilba nejen že dobre vypadá a hreje, ale poskytuje i rozhodující duležitou ochranu pri nehodách a kolizích všeho druhu!


Jiste na horách "JISTE" s prilbou místo cepice. Prilba sice není povinná, ale ten, kdo používá hlavu, by si ji mel také chránit!

 

FIS - Regulovat

1. Ohleduplnost k jiným
Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

 

2. Přiměřená rychlost
Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

 

3. Volba směru

Lyžař na svahu, má-li možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.

 

4. Předjíždění
Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

 

5. Předjíždění svahu a křížení cesty
Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

 

6. Zastavení
Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré  viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

 

7. Stoupání
Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

 

8. Respektov ání signalizace

Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení.

 

9. V případě nehody
Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.

 

10. Identifikace
Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.