Ceny, slevy a navrácení

 • Zlevněné jízdenky (děti, mládež, postižené osoby od 60% stupně omezení atd.) jsou bez výjimky vydávány pouze po předložení průkazu s fotografií. Prosím mějte pochopení, že personál u pokladen nemůže dělat žádné výjimky.

 • Skipasy a denní jízdenky jsou nepřenosné! Zneužití skipasů bude trestně stíháno.

 • Doba platnosti skipasu zpravidla začíná v den jeho vystavení. Vícedenní skipasy mohou být zakoupeny předchozího dne od 15.00 hod. Skipasy jsou platné vždy jen v po sobě jdoucích dnech, přerušení není možné (s výjimkou volitelného předplatného).

 • Jízdenky pro pěší turisty jsou v zimě vydávány pouze hostům bez zimního sportovního vybavení.

 • V případě lyžařského úrazu nebo nemoci vám kulantním způsobem vrátíme částku od posledního dne použití. K tomu stačí předložit lékařské potvrzení. Částku za ztracené skipasy vám bohužel nemůžeme vyplatit.

 • Ani v případě škaredého počasí, větru/bouře, nebezpečí lavin, nepředvídaného odjezdu, přerušení provozu, uzavření sjezdovek atd. vám nemůžeme poskytnout náhradu ceny nebo prodloužení platnosti.

 • Dodatečná výměna za jiný skipas, převod na jiné osoby, prodloužení nebo posunutí doby platnosti není možné.

 • Zastavení provozu některých zařízení během nebo na konci sezóny z důvodu sněhových podmínek resp. zastavení provozu skibusu na konci sezóny je vyhrazeno.

 • Jednotlivé služby, ke kterým vás jízdenka opravňuje, jsou poskytovány právně samostatnými podnikateli. Podnikatel prodávající jízdenku jedná za ostatní podnikatele jen jako jejich zástupce. Za poskytování jednotlivých služeb a za náhradu škod v případě neočekávaných událostí proto odpovídá

 • Informace dle § 24 Zákona o ochraně osobních údajů (německy Datenschutzgesetz 2000) ohledně „Photocompare“ (funkce umožňující vizuální porovnání dvou snímků)
   
  Dovolujeme si Vás upozornit, že za účelem vstupní kontroly bude zhotovena referenční fotografie majitele či majitelky lyžařské permanentky při prvním průchodu turniketem, který je vybaven fotografickou kamerou. Tato referenční fotografie bude zaměstnanci lanových drah srovnána s fotografiemi, které budou vyhotoveny při každém dalším průchodu turniketem, vybaveným videokamerou. Referenční fotografie bude okamžitě po uplynutí platnosti lyžařské permanentky smazána, ostatní fotografie nejpozději 30 minut po každém průchodu turniketem.

  Upozorňujeme na možnost zakoupení permanentky, která je technicky konfigurovaná takovým způsobem, že při průchodu turniketem není vyhotovena žádná fotografie. V tomto případě je ale nutné počítat s náhodnou kontrolou zaměstnanci lanových drah.

  „Přeprava osob probíhá po provedení vstupní kontroly. Místo a počet průchodů se ukládají výlučně za účelem vyúčtování a je-li to nutné za účelem splnění smlouvy.“